Yoga is tegenwoordig overal. Je zou bijna kunnen spreken van een “yoga-explosie” de afgelopen jaren. Zoveel mensen die met yoga bezig zijn. En dat is fantastisch.

Maar weten we eigenlijk wel wat yoga is? Wat het voor jou in jouw leven betekent is één ding. Maar misschien kan het nog veel meer betekenen. Misschien kan het je nog veel meer goeds opleveren dan wat het nu al doet.

Daarom even wat achtergrond en uitleg over wat yoga is en kan zijn. Vanuit de bescheiden kennis die we opdeden tijdens onze Teacher Trainingen.

Laten we starten bij het fysieke aspect, want dat is het meest tastbare aspect van yoga, iets waar iedereen zich mee kan identificeren. De naam hatha yoga verwijst naar dit fysieke aspect van yoga. Maar yoga gaat over het hele wezen van iemand, de volledige persoonlijkheid. En die persoonlijkheid heeft onder de fysieke laag ook nog een emotionele, mentale en intellectuele laag. In optimale omstandigheden zijn die in evenwicht. Maar dat is bijna nooit het geval.
Naast de fysieke vorm van yoga (hatha yoga) bestaat er ook nog nada yoga, raja yoga, bhakti yoga, gyan yoga en karma yoga. Deze zes verschillende systemen werken samen om iemands persoonlijkheid meer in evenwicht te brengen.

Met yoga in de breedste zin van het woord (wanneer de zes verschillende systemen allemaal in meer of mindere mate vertegenwoordigd zijn) train je het contact tussen je fysieke staat, je mentale staat en je gevoel. Je leert je energie op de juiste manier te verdelen en je leert jezelf beter kennen met al je tekortkomingen en mogelijkheden. Het is een weg naar de beste versie van jezelf.
Bij vele andere yogastijlen ligt de nadruk vaak op enkel het fysieke aspect; hatha yoga. Sampoorna Yoga onderscheidt zich door ook de andere vijf systemen er bij te betrekken.

Voor alle duidelijkheid vind je hieronder deze zes systemen kort toegelicht.

Hatha Yoga

Een perfect systeem om aan een goede gezondheid te werken met aandacht voor een goede ademhaling, asana’s (yoga houdingen), goede voeding en positief denken.

Raja Yoga

Een stappenplan voor concentratie en meditatie. Als je controle wil verwerven over de geest (je gedachten), moet je die eerst bestuderen. Wanneer je begrijpt hoe de geest werkt, kan je bepaalde oefeningen beginnen om er controle over te krijgen.

Naar dit stappenplan verwijzen ze ook wel eens als Ashtanga Yoga, wat 8 ledematen betekent (en oorspronkelijk dus niets te maken heeft met de populaire yogastijl die dezelfde naam gebruikt!) omdat het hele proces samengevat kan worden in acht stappen:
8limbstree-300x283

  1. Yamas: sociale code of ethiek met o.a. oprechtheid, eerlijkheid en geweldloosheid
  2. Niyamas: persoonlijke code met o.a. zuiverheid, studie, tevredenheid
  3. Asana: de stabiele zithouding die nodig is voor meditatie (Hatha yoga houdt het lichaam gezond en vrij van spanning zodat het rechtop zitten voor meditatie mogelijk wordt)
  4. Pranayama:  controle over prana, de levenskracht (ook in de vorm van adem)
  5. Pratyahara: de vaardigheid om de geest weg te trekken van de zintuigen en de zintuigen weg van de buitenwereld. De focus wordt naar binnen gericht.
  6. Dharana: de vaardigheid om je geest op één ding te focussen zonder afleiding.
  7. Dhyana: de toestand van meditatie (waarin je “terecht komt”, net zoals je in slaap “valt”), die bereikt wordt als aan de vorige zes stappen is voldaan.
  8. Samadhi: het ontwaken in het vierde stadium van bewustzijn waar de beperkingen van lichaam, geest en ego overstegen worden en het ‘ware goddelijke Zelf’ ervaren wordt. Dit is het stadium van werkelijk geluk en vrijheid. 

Karma Yoga

Karma betekent zoiets als handeling, actie. De wet van karma is de wet van oorzaak en gevolg: wat je doet, heeft een bepaald effect en dat effect komt vroeg of laat als een boemerang naar je terug. De wet van karma betekent dat elke beweging automatisch een tegenbeweging oproept, elke actie een reactie veroorzaakt. Pas als die tegenbeweging is opgetreden en afgewerkt, is het karma ‘afgehandeld’, opgelost.
Karma yoga betekent zoveel als ‘belangeloze acties’. Het helpt je om af te geraken van je ‘lagere natuur’ (zelfzucht, hebzucht, woede, jaloersheid, nijd, angst en onverdraagzaamheid) en om de ‘hogere’ emoties te ontwikkelen (liefde, verdraagzaamheid, medeleven, generositeit en vriendelijkheid).
Dus zonder het misschien te beseffen is karma yoga eigenlijk iets wat elke vrouw met kinderen dagdagelijks in de praktijk brengt.

Bhakti Yoga

Bij Bhakti yoga gaat het om het cultiveren van liefde en devotie voor iets hogers (wat dat “hogere” ook moge wezen, in het Christendom zou dat God zijn).

Gyan Yoga

In Gyan Yoga cultiveer je een ‘juist oordeelvermogen’ door middel van ‘juist onderzoek’. Je goed informeren zodat je weloverwogen beslissingen kan nemen die je verder helpen op weg naar een gelukkig en gezond leven.

Nada Yoga

Nada Yoga is de yoga van de klank, de pure, goddelijke vibratie. Door middel van klank kunnen we opnieuw aansluiten bij de bron van alles, de oorsprong van ons zijn. De natuurlijke staat van harmonie en evenwicht wordt zo hersteld.